buurtpreventie vergadering

Op dinsdag 18 april was de jaarlijkse bijeenkomst van buurtpreventisten. Edwin Verstraten en Marcel Bartels voeren het team aan dat waar nodig in nauwe samenwerking opereert met politie en BOA's.

De buurtpreventisten krijgen de gelegenheid om uitvoerig de ervaringen van het afgelopen jaar te bespreken en tips aan te dragen op gebied variërend van verkeersveiligheid tot inbraakpreventie. Om hier uitvoering aan te geven zorgt Angelo van den Berg  (Openbare orde & veiligheid bij de Gemeente Rucphen) voor het faciliteren van zaken als 30 km-stickers of "voetstappen", om inwoners opmerkzaam te maken op inbraakgevoelige situaties.

bndestem 20170418 website

resultaten enqueteNamens de Dorpsraad hartelijk dank dat u massaal heeft gereageerd op de oproep de verkeersenquête in te vullen! Inmiddels is een schrijven naar de Gemeente Rucphen gestuurd waarin duidelijk uw mening is verwoord; Zegge mag niet de dupe worden van de verregaande plannen van buurgemeente Roosendaal.

Ook de resultaten van de enquête zijn meegestuurd naar Gemeente Rucphen. Verderop in dit artikel kunt u de resultaten inzien door deze te downloaden.

multiple choice 04

De door de Dorpsraad uitgezette enquête over de voorgenomen veranderingen in de verkeersituatie in en rond Zegge, gaat aan het eind van volgende week sluiten.

Tot en met zondag 9 april kunt u uw mening hierover kenbaar maken. Daarna zal de balans worden opgemaakt en worden de resultaten gepresenteerd aan Gemeente Rucphen.

Bewaren

enqueteEr is de laatste jaren veel te doen rond ons dorp Zegge; de aanleg van de zuidelijke rondweg om Oudenbosch, ontwikkelingen rond Breda International Airport. De jongste ontwikkelingen liggen in de uitbreiding van grote distributiecentra in Majoppeveld en Borchwerf. Voor Zegge is deze uitbreiding direct voelbaar door de verkeerstoename over de Onze Lieve Vrouwestraat en de Lage Zegstraat. Allerlei ideeën zijn geopperd om de verkeersstroom door Zegge te beïnvloeden, zoals o.a. een rotonde op het kruispunt «A58 - Onze Lieve Vrouwestraat - Rijksweg-Noord», een landbouwsluis in de Lage Zegstraat en verbreding van de Leemstraat.

Om u als inwoner de kans te geven uw mening te geven over de voorgenomen plannen is een enquête uitgeschreven. We willen graag weten wat u hiervan vindt zodat de uitkomsten kunnen worden gecommuniceerd met gemeente Rucphen en gemeente Roosendaal.

U kunt de enquête bereiken via onderstaande link:


Enquête


Er is ook een papieren versie in de Nieuwenbergh verkrijgbaar. Deze kunnen na invulling in de brievenbus van de dorpsraad worden gestopt. De brievenbus is te vinden bij de ingang van de Nieuwenbergh.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren