verwarring over lage zegstraat

Lage Zegstraat, Roosendaal

Verkeersbesluit voor het afsluiten van de Lage Zegstraat en het aanleggen van twee landbouwsluizen in en nabij de Lage Zegstraat te Roosendaal.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 21 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt het verkeersbesluit voor het afsluiten van de Lage Zegstraat en het aanleggen van twee landbouwsluizen in en nabij de Lage Zegstraat te Roosendaal.

Het bijbehorende verkeersbesluit kunt u vanaf 21 januari 2019 vinden op www.officielebekendmakingen.nl en ligt vanaf 21 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het stadskantoor, Stadserf 1 te Roosendaal.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

 

 

Bron: www.rucphen.nl

Logo Zegge Bloeit 28 11 2018 1

"Zegge Bloeit" werd tijdens de bewonersavond op 3 december door Peter Timmerman en Patrick de Rooij geïntroduceerd. Deze stichting biedt ondersteuning aan inwoners die initiatieven ontplooien om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Om te weten te komen wat er leeft en speelt in Zegge is een enquête gepresenteerd tijdens de kerstmarkt. Als je de kerstmarkt gemist hebt kun je deze enquête invullen door op het logo te klikken.

Zegge Bloeit zou het erg op prijs stellen wanneer je de enquête invult.

Meer informatie is te vinden via de volgende links van Zegge Bloeit:

Een email sturen is ook mogelijk: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HKKZ website agenda2Vanaf heden is ook een verwijzing naar De Zegse Agenda te vinden op de nieuwspagina van de Dorpsraad. De Zegse Agenda wordt samengesteld door Heemkundekring "Den Lande van Zegge".

Rechts in de marge is de link te vinden.

Onlangs is bij jou de afvalkalender bezorgd. Hij is nu ook op deze website te vinden.

Klik hieronder, of via Links > Afvalkalender.

afvalkalender 2019 banner