Zie hieronder de links naar de tijdens de bewonersavond gebruikte presentaties:

Algemene presentatie bewonersavond 2018

Landbouwsluis Lage Zegstraat - overzichtstekening

Zegge Bloeit; Peter Timmerman & Patrick de Rooij