banner bord dorpsbos

In 2009 is een dorpsontwikkelingsprogramma opgesteld, het iDOP (Intergraal Dorps Ontwikkelings Programma), waar in samenspraak met bewoners van Zegge uitvoering aan is gegeven. Uit het iDOP zijn een 15-tal projecten voortgevloeid en een van deze projecten omvat de aanpak van het groen in het dorp.
Daartoe is een park gecreëerd achter de kerk en pastorie die enerzijds via een poort aan de Hoefstraat toegang heeft gekregen, en anderzijds via een vrije inloop vanaf de Van den Wildenbergstraat. Zo vormt het park samen met het vernieuwde dorpsplein een integraal en toegankelijk onderdeel van het dorpscentrum. Daarin staan 3 markante punten, t.w. de H. Maria Boodschap kerk, de pastorie en de kapel.
Ook het dorpsbos heeft een opknapbeurt achter de rug. Veel hoge stakerige bomen zijn verwijderd en dit zal in de toekomst worden voortgezet zodat er een meer afwisselende begroeiing onstaat. In het bos zijn ook vogel- en insectenhokjes opgehangen. Er zijn leerzame informatiepanelen geplaatst die jong en oud bekend maakt met de in de omgeving voorkomende flora en fauna. Ook zijn speeltoestellen geplaatst om spelende jeugd enthousiast te maken voor dit mooie kleine stukje natuur. Het bos is toegankelijk via de Kapelstraat even buiten Zegge, en via de Frederik van Eedenstraat over een wandelpad.