De dorpsraad zet zich in voor meer betaalbare woningen in Zegge. Op dit moment is er gewoon te weinig aanbod van goedkope woningen op de Zeg. Dat is al jaren een groot probleem. De jongeren trekken weg en de ouderen kunnen niet doorstromen naar levensbestendige woningen. Daardoor vergrijst het dorp. De woningcorporatie Thuisvester gaat helaas geen extra huurwoningen op de Zeg bouwen. Dat is jammer want vooral aan sociale huurwoningen is een grote behoefte. Als dorpsraad adviseren wij de gemeente Rucphen om hierin nadrukkelijker het voortouw te nemen. Gelukkig gaat er wel gebouwd worden op de Zeg. Zo liggen er diverse bouwplannen op de plank die volgend jaar starten. In de Hoefstraat worden 16 levensbestendige koopwoningen gebouwd. Verwacht wordt dat de start van de verkoop hiervan eind van dit jaar plaatsvindt. Ook het plan ‘Zegge Oost’ aan de Kapelstraat krijgt eindelijk, na jaren van vertraging, een start. In Zegge Oost zijn nu 62 koopwoningen voorzien. Zie voor dit plan de raadsmededeling van de gemeente Rucphen op onze website. In deze raadsmededeling staat meer detailinformatie over het aantal en soort woningen, inclusief een indicatie van de prijzen. Tenslotte weten we, uit gesprekken met omwonenden en uit de mededelingen van de gemeente, dat op de locatie van Ahmets garage appartementen komen. Of deze voor de verkoop zijn is echter onbekend. Wilt u meer weten over de woningbouw of over andere onderwerpen, kom dan naar de dorpsraadvergadering. Deze vindt iedere tweede dinsdag van de maand om 19:00 uur in de Nieuwenbergh plaats.